Facebook Messenger

Your One Stop Beauty Salon

Chính sách gói

Trả trước phí gói liệu trình và chương trình điều trị

Mọi dịch vụ liệu trình và dịch vụ trả trước mua tại Skin Cosmedical Beauty đều không được hoàn trả tiền. Bạn có thể thỏa thuận với chúng tôi, lựa chọn hoặc thay đổi dịch vụ khác. Chúng tôi cũng sẽ chuyển số tiền còn lại của bạn thành tích điểm ở thẩm mỹ viện.
Bằng việc mua gói liệu trình/hoặc thanh toán tiền đặt cọc phiếu ưu đãi, bạn chấp nhận liệu trình tương ứng, và đồng ý bạn đã hoàn toàn nắm rõ về kết quả mong muốn của liệu trình.

Bất cứ chi phí nào của liệu trình đã hoàn thành sẽ được trừ hoàn toàn trong gói trả trước. Số dư có thể được dùng để thay đổi chương trình hoặc gói điều trị bất cứ lúc nào hoặc chuyển chương trình điều trị cho liệu trình của người khác.
Phiếu ưu đãi trả trước có thời hạn 12 tháng kể từ ngày mua, gói/ chương trình trả trước có thời hạn 24 tháng kể ngày mua, đồng thời phải sử dụng trong thời hạn có hiệu lực hoặc trước ngày chấm dứt.

 

Gói hoặc chương trình điều trị da cho kế hoạch dự kiến trước, đề nghị nên tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu có khó khăn hoặc vấn đề cá nhân, bạn vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với việc bảo đảm có thể tuân thủ các biện pháp liệu trình của chúng tôi để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Khách hàng phải thanh toán toàn bộ gói/chương trình trả trước mới được hưởng ưu đãi chiết khấu cho liệu trình đó. Nhưng chúng tôi vẫn cho khách hàng lựa chọn thanh toán hết trong hai lần, tức là thanh toán hết toàn bộ chi phí trong hai lần đầu tiên của liệu trình, nếu khách hàng có thể thanh toán hết một lần, thì sẽ được miễn phí hưởng thêm một liệu trình. (liệu trình miễn phí không áp dụng cho gói khuyến mại)

Mọi liệu trình đều phải hoàn thành tại Skin Cosmedical Beauty.