Facebook Messenger

Your One Stop Beauty Salon

Giá Chính sách đối sánh

Thông tin kết hợp giá cho mọi liệu trình

Để giúp bạn trải nghiệm dịch vụ điều trị Skin Cosmedical Beauty một cách hài lòng, nếu bạn biết nơi nào có giá thấp hơn, Skin Cosmedical Beauty sẽ kết hợp lĩnh vực/ số lượng và công nghệ điều trị cùng loại của mình với giá quảng cáo hiện tại của bất kỳ đối thủ cạnh tranh thực sự nào, nhưng phải tuân theo các điều kiện kết hợp giá dưới đây:

 

 • Toàn bộ giá đều tính bằng Đô la Úc
 • Điều kiện kết hợp giá này áp dụng cho mọi liệu trình chăm sóc da, liệu pháp tẩy lông Photon/ laser.
 • Giá không bao gồm phí cạo lông hoặc sản phẩm chăm sóc da. Phần này là dịch vụ ngoài, sẽ thu phí riêng của khách hàng.
 • Để có tư cách đảm bảo giá cả phù hợp, khách hàng phải xác định giá quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Skin Cosmedical Beauty có quyền liên hệ với đối thủ cạnh tranh để xác nhận giá hiện tại của nó là đúng.
 • Khách hàng chỉ có thể dùng giá quảng cáo của đối thủ cạnh tranh để cam kết mua liệu trình và dịch vụ với số lượng tương đồng của Skin Cosmedical Beauty; giá quảng cáo phải là giá dịch vụ tương đồng được cung cấp cho cùng một lĩnh vực.
 • Kết hợp giá chỉ áp dụng cho liệu trình sử dụng máy móc tương đồng và công nghệ tương tự.
 • Đối thủ cạnh tranh phải nằm trong phạm vi 20 km của Salon mà khách hàng mua liệu trình này.
 • Khách hàng phải yêu cầu cam kết chiết khấu khi đặt trước dịch vụ hoặc trả trước phí dịch vụ; cam kết chiết khấu không áp dụng cho dịch vụ hoặc chương trình đã thanh toán hoặc đã tiếp nhận.
 • Điều kiện kết hợp giá của Skin Cosmedical Beauty không áp dụng cho giá mua theo nhóm của đối thủ cạnh tranh hoặc trang web thẻ ưu đãi.

 

Thông tin kết hợp giá cho mọi sản phẩm chăm sóc da

Để giúp bạn mua được sản phẩm một cách hài lòng, nếu bạn biết nơi nào có giá sản phẩm thấp hơn, Skin Cosmedical Beauty sẽ kết hợp sản phẩm chính hãng cùng loại của mình với giá quảng cáo hiện tại của đối thủ cạnh tranh thực sự, nhưng phải tuân theo các điều kiện kết hợp giá dưới đây:

 

 • Toàn bộ giá đều tính bằng Đô la Úc.
 • Điều kiện kết hợp giá này chỉ áp dụng cho mọi dòng sản phẩm chăm sóc da hiện có của Skin Cosmedical Beauty.
 • Điều kiện kết hợp giá này áp dụng cho việc mua tại cửa hàng.
 • Giá không bao gồm phí vận chuyển. Khi kết hợp giá với cửa hàng trực tuyến, chúng tôi đã xem xét chi phí gửi qua đường bưu điện phụ thêm. Nếu sản phẩm tương đồng có tổng giá trị cộng cả phí gửi qua đường bưu điện, được mua thông qua cửa hàng trực tuyến mà thấp hơn giá của chúng tôi, chúng tôi sẽ điều chỉnh phù hợp với mức giá đó.
 • Để có tư cách bảo đảm giá cả phù hợp, khách hàng phải xác định giá quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Skin Cosmedical Beauty có quyền liên hệ với đối thủ cạnh tranh để xác nhận giá hiện tại của nó là đúng.
 • Khi mua hàng khách hàng phải công khai yêu cầu chấp thuận chiết khấu, bảo đảm khớp giá không áp dụng cho sản phẩm đã mua hoặc nhận.
 • Skin Cosmedical Beauty có quyền giới hạn số lượng sản phẩm làm kết hợp giá cả.
 • Kết hợp giá của Skin Cosmedical Beauty không áp dụng cho các trang web dưới đây. Nếu những trang web này cam kết bán sản phẩm của chúng tôi, thì trên thực tế, không có liên quan tới nhà cung cấp, đồng thời họ có thể không phải là nhà phân phối được ủy quyền.
 • Điều kiện kết hợp giá của Skin Cosmedical Beauty không áp dụng cho giá mua theo nhóm của nhà phân phối, đối thủ cạnh tranh hoặc trang web thẻ ưu đãi.