Facebook Messenger

Your One Stop Beauty Salon

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

 

Khái quát

Trang web này được điều hành bởi công ty TNHH Skin Cosmedical Beauty. “Chúng tôi” và “của chúng tôi” trong toàn bộ trang web này đều chỉ công ty TNHH Skin Cosmedical Beauty. Công ty TNHH Skin Cosmedical Beauty cung cấp trang web này gồm mọi thông tin, công cụ và dịch vụ mà bạn (người tiêu dùng) có thể nhận được từ trangweb này trên cơ sở chấp nhận mọi điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo mà trang web này cung cấp.

Bạn tham gia vào “dịch vụ” của chúng tôi thông qua việc truy cập trang web này/hoặc mua sản phẩm của chúng tôi, đồng thời chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây (“điều khoản dịch vụ”, “điều khoản”), bao gồm những điều khoản bổ sung, điều kiện và chính sách mà trang web này đưa ra và/hoặc cung cấp thông qua hyperlink. Điều khoản này áp dụng cho mọi người dùng của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn người xem, người mua, khách hàng, doanh nhân và/hoặc người cung cấp nội dung.

Xin hãy đọc kỹ các điều khoản dịch vụ trước khi truy cậphay sử dụng trang web này. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này, tức là bạn đã đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản dịch vụ. Nếu bạn không hoàn toàn đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện, đề nghị không truy cập trang web hay sử dụng bất cứ dịch vụ nào. Nếu bạn coi các điều khoản dịch vụ là thỏa thuận thì phải chấp nhận điều khoản dịch vụ đó.

Bất kỳ đặc điểm hay công cụ bổ sung hiện tại của cửa hàng đều chịu sự ràng buộc của điều khoản dịch vụ. Bạn có thể đọc bản mới nhất của điều khoản dịch vụ trên trang web này bất cứ lúc nào. Chúng tôi có quyền công bố cập nhật và /hoặc thay đổi thông qua trang web này để từ đó cập nhật, thay đổi hoặc thay thế điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem định kỳ trang web này, để nắm được tình hình thay đổi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập trang web này sau khi công bố bất kỳ sự thay đổi nào, tức là bạn đã chấp nhận sự thay đổi đó.

 

Điều 1 – Điều khoản cửa hàng trực tuyến

Nếu bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ của trang web này, tức chứng tỏ độ tuổi của bạn là (hoặc ít nhất là) độ tuổi theo quy định pháp luật tại bang hoặc tỉnh mà bạn cư trú, đồng thời bạn đã đồng ý cho người phụ thuộcchưa thành niên của bạn sử dụng trang web này.

Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất cứ mục đích phi pháp nào, hoặc bất cứ mục đích chưa được ủy quyền nào; bạn cũng không được vi phạm bất cứ quy định pháp luật nào trong phạm vi quản lý tư pháp tại nơi sở tại của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn về luật bản quyền).

Bạn không được truyền bất kỳloại ren, virus hay bất kỳ loại mã phá hoại nào.

Nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào, dịch vụ của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức

 

Điều 2 – Điều khoản chung

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp bất cứ dịch vụ nào bất cứ lúc nào vì bất cứ nguyên nhân gì.

Nội dung mà bạn biết được (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) có thể được truyền đi nếu không được mã hóa, Việc truyền nội dung có liên quan tới (a) truyền giữa các mạng; (b) sự thay đổi nhằm tuân thủ hoặc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc liên kết thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được truyền có mã hóa giữa các mạng.

Bạn đồng ý rằng, nếu không có được sự phê chuẩn bằng văn bản của chúng tôi, thì không được tiến hành sao chép, bán, chuyển bán hoặc sử dụng không chính đáng bất kỳ phần nào của dịch vụ, sử dụng dịch vụ, có được dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ liên hệ nào của trang web cung cấp dịch vụ này.

Mọi tiêu đề sử dụng của bản thỏa thuận này được đưa ra chỉ vì mục đích thuận tiện, không giới hạn hay gây ảnh hưởng khác tới các điều khoản.

 

Điều 3 – Tính chính xác, tính hoàn chỉnh, tính kịp thời của thông tin

Nếu thông tin trang web này cung cấp không chính xác, không hoàn chỉnh, không kịp thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Tài liệu mà trang web này cung cấp chỉ là tài liệu thông thường. Khi người tiêu dùng đưa ra quyết định không nên dựa vào những thông tin đó hoặc coi chúng là cơ sở duy nhất mà không tìm hiểu các nguồn thông tin quan trọng chính xác, hoàn chỉnh và kịp thời hơn. Bạn đều phải tự chịu rủi ro đối với bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu của trang web này.

Trang web này có thể bao gồm một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử này chưa chắc là thông tin kịp thời, mà chỉ nhằm mục đích tham khảo. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa nội dung trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật toàn bộ nội dung của trang web này. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi tình hình thay đổi thông tin của trang web này.

 

Điều 4 – Sửa đổi dịch vụ và giá cả

Toàn bộ giá hiển thị trên trang web của công ty TNHH Skin Cosmedical Beauty đều tính bằng Đô la Úc (AUD), và bao gồm cả thuế của Úc (thuế giá trị gia tăng Úc GST)

Giá sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi, mà không cần thông báo.

Chúng tôi có quyền sửa hoặc tạm dừng dịch vụ bất cứ lúc nào (hoặc bất cứ nội dung hay bộ phận nào của dịch vụ) mà không cần thông báo.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất cứ sự sửa đổi nào, sự thay đổi giá cả, chấm dứt hoặc tạm dừng dịch vụ.

 

Điều 5 – Sản phẩm hoặc dịch vụ (trong trường hợp áp dụng)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ chỉ nhận được trực tiếp duy nhất tại trang web này. Những sản phẩm dịch vụ này khả năng số lượng có hạn, đồng thời chỉ trả lại hoặc đổi theo chính sách của chúng tôi.

Chúng tôi đã cố gắng hết mình để hiển thị màu sắc và hình ảnh của sản phẩm trang web một cách chính xác, nhưng không thể đảm bảo bất kỳ màu sắc nào hiển thị trên màn hình máy tính của bạn đều chính xác, không sai sót.

Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ hạn chế việc bán sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ cá nhân, khu vực nào hoặc phạm vi quản lý ….nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền lợi này theo tình hình cụ thể. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể đơn phương thay đổi mọi mô tả có liên quan tới sản phẩm hay giá của sản phẩm bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi có quyền tạm dừng bất cứ sản phẩm nào vào bất cứ lúc nào. Việc cung cấp bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của trang web này đều vô hiệu khi bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn mua hay có được sẽ như mong muốn của bạn, và cũng không không đảm bảo rằng sẽ sửa đổi bất cứ lỗi nào trong dịch vụ.

 

Điều 6 – Tính chính xác của phiếu nộp tiền và thông tin tài khoản

Chúng tôi có quyền từ chối đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có thể đơn phương xét theo tình hình cụ thể mà giới hạn hoặc hủy số lượng mua của mỗi lượt người, mỗi gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Giới hạn này có thể bao gồm đơn đặt hàng sử dụng cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng/ hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ gửi của cùng một phiếu nộp tiền/và địa chỉ gửi qua đường bưu điện của sản phẩm. Nếu chúng tôi thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn thông qua email/hoặc địa chỉ gửi trên phiếu nộp tiền/số điện thoại cung cấp khi đặt hàng. Đối với những đơn hàng mà chúng tôi đoán là các đại lý, đại lý bán lẻ hoặc bán buôn cấp dưới, chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm đối với đơn hàng này.

Bạn có đồng ý rằng khi bạn mua sản phẩm dịch vụ tại cửa hàng chúng tôi, bạn sẽ cung cấp thông tin tài khoản mua hàng thực tế, hoàn chỉnh, chính xác. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản và các thông tin khác bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi hoàn thành giao dịch với bạn và liên hệ với bạn ngay khi cần thiết.

 

Điều 7 – Công cụ khả dụng

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát, kiểm soát, không nhập thông tin.

Chúng tôi chấp nhận và đồng ý, dựa theo thực tế mà cung cấp những công cụ “khả dụng” này, chúng tôi đã không cung cấp bất kỳ xác nhận, loại bảo lãnh, đại diện hay điều kiện nào cho những công cụ này, lại không hỗ trợ những điều nêu trên. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với trường hợp phát sinh hoặc có liên quan tới việc bạn sử dụng công cụ tự chọn của bên thứ ba.

Nếu bạn sử dụng công cụ tự chọn mà trang web này cung cấp, thì phải tự chịu rủi ro, tự cân nhắc, và đảm bảo bạn đã hiểu rõ và đồng ý với điều khoản của công cụ mà bên thứ ba liên quan cung cấp.

Trong tương lai chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ mới và/ hoặc những tính năng mới thông qua trang web này ( bao gồm cả phát hành công cụ mới và tài nguyên mới). Những tính năng mới /và dịch vụ mới này đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ của trang web này.

 

Điều 8 – Link của bên thứ ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ mà dịch vụ của chúng tôi cung cấp có thể bao gồm cả tư liệu của bên thứ ba.

Link của bên thứ ba trên trang web này có thể đưa bạn tới trang web thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của những nội dung này. Chúng tôi không bảo lãnh đối với bất cứ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba,và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Nếu do bạn mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, nguồn tài nguyên, nội dung có liên quan của trang web bên thứ ba nào, hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào khác có liên quan tới trang web của bên thứ ba, dẫn tới bất cứ tổn hại hoặc bồi thường thiệt hại nào, chúng tôi đều không chịu trách nhiệm.

 

Điều 9 – Bình luận, phản hồi của người dùng và nội dung gửi khác

Nếu bạn cung cấp một số nội dung cụ thể (ví dụ tác phẩm dự thi) theo yêu cầu của chúng tôi hoặc gửi ý tưởng sáng tạo, kiến nghị, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác mà chúng tôi không đưa ra yêu cầu, thì cho dù nội dung đó được gửi trực tuyến bằng email, gửi thư hoặc gửi bằng phương thức khác (gọi chung là “bình luận”), tức là bạn đã đồng ý rằng vào bất cứ thời gian nào, chúng tôi có thể tiến hành biên tập, sao chép, phát biểu, phân phát, dịch và những sử dụng khác đối với bất cứ bình luận nào bạn gửi cho chúng tôi mà không phải chịu sự ràng buộc nào. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào, đồng thời không phải chịu nghĩa vụ nào để (1) bảo mật với bất kỳ bình luận nào; (2) tiến hành bồi thường đối với bất kỳ bình luận nào; (3) Phản hồi bất cứ bình luận nào.

Chúng tôi có thể nhưng không có nghĩa vụ giám sát, biên tập hoặc loại bỏ nội dung mà chúng tôi đơn phương xác định những nội dung thuộc phương diện sau: tính phi pháp, tính công kích, tính uy hiếp, sự phỉ báng bằng miệng hoặc văn bản, khiêu dâm, gây ra bất đồng ý kiến ở phương diện khác, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ bên nào hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ của trang web này.

Bạn đồng ý rằng đánh giá của bạn không vi phạm bất cứ quyền lợi của bên thứ ba nào, gồm bản quyền, thương hiệu, bí mật cá nhân, nhân cách, các quyền lợi cá nhân khác hoặc quyền sở hữu. Bạn cũng đồng ý rằng đánh giá của bạn không chứa những nội dung phỉ báng, vi phạm pháp luật, có tính sỉ nhục hoặc có nội dung khiêu dâm, và không chứa bất kỳ loại vi rút máy tính nào hoặc các phần mềm độc hại khác có thể ảnh hưởng tới dịch vụ của chúng tôi dưới bất cứ hình thức nào hoặc ảnh hưởng tới hoạt động của bất cứ trang web nào. Bạn không được dùng địa chỉ email giả, không được giả mạo người khác, không được chỉ đạo chúng tôi hay bất cứ bên thứ ba nào làm việc sai trái đối với nguồn gốc của bất kỳ bình luận nào. Bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bình luận của mình và tính chính xác của bình luận đó. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bình luận mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát biểu.

 

Điều 10 – Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua cửa hàng sẽ chịu sự quản lý chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Điều 11 – Sai sót, không chính xác hoặc lược bỏ

Thông tin dịch vụ hoặc website này có thể đôi khi có khả năng bị lỗi in ấn, không chính xác hoặc lược bỏ liên quan đến mô tả sản phẩm, định giá, khuyến mại, báo giá, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và khả năng tiếp cận bất cứ lúc nào. Nếu trong trường hợp không được thông báo trước, mà bất cứ thông tin nào của dịch vụ hoặc trên bất cứ trang web có liên quan nào xuất hiện trường hợp không chính xác vào bất cứ lúc nào (bao gồm cả sau khi bạn gửi đơn đặt hàng), thì chúng tôi có quyền tiến hành điều chỉnh đối với bất kỳ những sai sót, tính không chính xác hoặc lược bỏ nào, và có thể tiến hành sửa đổi hoặc cập nhật thông tin, hủy đơn đặt hàng.

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa chữa hoặc làm rõ thông tin dịch vụ, hay thông tin trên trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn với thông tin định giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu số liệu trong dịch vụ hay trên trang web nào có liên quan không có cập nhật cụ thể hoặc sửa đổi ngày tháng, thì chứng tỏ toàn bộ thông tin của dịch vụ hay trên bất cứ trang web có liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

 

Điều 12 – Cấm sử dụng

Ngoài những điều cấm sử dụng khác quy định trong điều khoản dịch vụ, bạn không được dùng trang web này hay nội dung của nó với: (a) bất cứ mục đích sử dụng phi pháp nào; (b) xúi giục người khác sử dụng hoặc tham gia vào bất cứ hành vi phi pháp nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định pháp luật, quy tắc, luật pháp quốc tế, liên bang, cấp tỉnh hoặc bang hoặc điều lệ nào tại địa phương; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) có hành vi quấy rối, ngược đãi, xỉ nhục, làm tổn thương, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc kỳ thị do giới tính, bản năng giới tính, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, độ tuổi, huyết thống hoặc tàn tật; (f) gửi thông tin giả mạo hoặc thông tin gây hiểu lầm; (g) tải lên hoặc truyền vi rút hoặc mã độc dưới bất cứ hình thức nào sẽ hoặc có khả năng ảnh hưởng tới dịch vụ của chúng tôi, bất cứ trang web nào có liên quan, trang web khác hoặc chức năng hoặc vận hành của mạng internet bằng bất cứ hình thức nào; (h) tập hợp hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) gửi email rác, email lừa đảo, mồi nhử lừa gạt, che dấu, tạo bẫy, làm cho mạng giảm tốc độ nghiêm trọng, làm mới màn hình liên tục; (j) dùng cho bất cứ hình thức khiêu dâm hoặc mục đích không đạo đức nào khác; (k) can thiệp hoặc bỏ qua chức năng an toàn của dịch vụ trang web này hoặc bất cứ trang web nào có liên quan, trang web khác hoặc của mạng internet; chúng tôi có quyền chấm dứt dịch vụ bạn đang sử dụng hoặc bất cứ trang web có liên quan nào khác nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản cấm sử dụng nào.

 

Điều 13 – Tuyên bố miễn trách bảo lãnh; giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo, không đại diện, không chắc chắn rằng bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi mà không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không có sai sót.

Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả mà bạn có được do sử dụng dịch vụ của chúng tôi là chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ bỏ dịch vụ không xác định thời gian hoặc hủy dịch vụ vào bất cứ thời gian nào mà không cần thông báo với bạn.

Bạn xác định đồng ý rằng bạn phải tự chịu rủi ro khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc không thể sử dụng dịch vụ; dịch vụ và mọi sản phẩm và dịch vụ mà dịch vụ này cung cấp cho bạn (trừ trường hợp chúng tôi giải thích rõ ràng) đều (căn cứ theo thực tế), (khả dụng), không còn đại diện hiển nhiên hay đại diện ngầm, đảm bảo hay đòi hỏi nào và cũng không bao gồm bất cứ sự bảo đảm ngầm nào hoặc điều kiện mang tính tiêu thụ, tính chất tiêu thụ, tính áp dụng cho mục đích đặc biệt, tính bền bỉ, quyền lợi hoặc tính không xâm phậm.

Công ty TNHH Skin Cosmedical Beauty và các thành viên của công ty, chủ quản, nhân viên, đơn vị trực thuộc đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ, bên chứng nhận đều không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất cứ tổn hại, tổn thất nào, đồng thời cũng không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bất cứ loại tổn hại nào trực tiếp, gián tiếp, phát sinh đột ngột, có tính xử phạt, tổn hại đặc biệt hoặc tổn hại mang tính hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn về lợi nhuận, thu nhập, tiền tiết kiệm, dữ liệu, chi phí thay thế tổn thất hoặc bồi thường thiệt hại dưới bất cứ hình thức nào. Cho dù những bồi thường tổn thất hay thiệt hại này có trên cơ sở hợp đồng, quyền xâm phạm (bao gồm cả sơ suất) trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc nội dung khác phát sinh do bạn sử dụng bất cứ dịch vụ nào hoặc mua bất cứ sản phẩm gì do nguyên nhân này, hoặc chịu bất cứ bồi thường tổn thất nào có liên quan tới việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm nào dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất cứ sai sót hoặc bỏ sót nào trong mọi nội dung, tổn thất hoặc tổn hại do sử dụng dịch vụ hoặc sử dụng bất cứ nội dung nào (hoặc sản phẩm nào) ở bất cứ phương diện nào khác có được do công bố, tuyên truyền hoặc thông qua dịch vụ. Cho dù đã thông báo về khả năng có liên quan tới dịch vụ hay nội dung này, do một số bang hoặc phạm vi quản lý tư pháp không cho phép miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại mang tính hậu quả hoặc phát sinh bất ngờ, thì trách nhiệm của chúng tôi ở bang đó hoặc trong phạm vi quản lý đó phải giới hạn ở mức độ tối đa mà pháp luật phê duyệt.

 

Điều 14 – Miễn trừ

Bạn đồng ý miễn trừ, bảo vệ, không làm tổn hại tới công ty TNHH Skin Cosmedical Beauty và công ty mẹ, công ty con, đơn vị trực thuộc, đối tác, chủ quản, thành viên của hội đồng thành viên, đại lý, nhà thầu, bên chứng nhận, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp hàng hóa, sinh viên thực tập và nhân công. Để đối tượng này được miễn trừ bất cứ bồi thường hay yêu cầu nào bao gồm cả phí luật sư hợp lý có trong đó (do hoặc xuất phát từ việc bạn vi phạm các điều kiện hợp đồng, tài liệu có trong phần hướng dẫn điều khoản, bất kỳ luật pháp hay quyền lợi của bên thứ ba nào).

 

Điều 15 – Tính có thể phân chia

Nếu bất cứ điều khoản nào trong điều khoản dịch vụ trang web này được coi là phi pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện thì điều khoản dịch vụ đó vẫn có thể thực hiện trong phạm vi giới hạn tối đa mà pháp luật áp dụng cho phép. Còn phần không thể thực hiện phải được nhận định là phân tách khỏi điều khoản này. Quyết định này không ảnh hưởng tới tính hiệu lực và tính thực thi của bất cứ điều khoản còn lại nào.

 

Điều 16 – Chấm dứt thỏa thuận

Các nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh của các bên trước ngày chấm dứt hợp đồng phải vẫn tồn tại với nguyên mục đích sau khi thỏa thuận này chấm dứt.

Điều khoản dịch vụ của trang web này đều có hiệu lực pháp lý trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt hợp đồng. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào bạn không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc bạn có thể dừng sử dụng trang web này bất cứ lúc nào, từ đó chấm dứt những điều khoản dịch vụ này.

Nếu chúng tôi đơn phương xác định hoặc nghi ngờ bạn không thể tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản dịch vụ của trang web này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo, nhưng bạn vẫn có trách nhiệm thanh toán hết bao gồm toàn bộ các khoản phải trả trong ngày chấm dứt hợp đồng; đồng thời/hoặc chúng tôi sẽ từ chối việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất cứ phần nào của dịch vụ).

 

Điều 17 – Thỏa thuận hoàn chỉnh

Nếu chúng tôi không thể thi hành hoặc thực hiện bất cứ quyền lợi hay điều khoản nào của điều khoản dịch vụ trong web này, thì không cấu thành việc từ bỏ quyền lợi hoặc điều khoản đó.

Điều khoản dịch vụ trang web này và mọi chính sách hay quy tắc hoạt động mà chúng tôi công bố trên trang web này hoặc có liên quan tới dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự thông cảm trực tiếp của bạn với chúng tôi, đồng thời ràng buộc việc sử dụng dịch vụ của bạn. Những điều khoản dịch vụ, chính sách hoặc quy tắc hoạt động này phải thay thế cho thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản, thông tin hoặc kiến nghị giữa bạn và chúng tôi tại bất cứ thời gian nào trong quá khứ hoặc cùng kỳ (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất cứ phiên bản nào trong quá khứ của điều khoản dịch vụ)

Đọc hiểu mọi ý nghĩa khác nào phát sinh từ điều khoản dịch vụ trên trang web này đều không đi ngược lại với lợi ích của bên soạn thảo.

 

Điều 18 – Luật áp dụng

Điều khoản dịch vụ trang web này và thỏa thuận độc lập mà dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho bạn phải chịu sự ràng buộc của luật pháp Úc, đồng thời căn cứ theo luật pháp Úcđể giải thích.

 

Điều 19 – Thay đổi điều khoản dịch vụ

Bạn có thể đọc bản mới nhất của điều khoản dịch vụ trên trang web này bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có quyền công bố thông tin cập nhật và thay đổi trên trang web này, từ đó đơn phương xét theo tình hình mà cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất cứ phần nào của điều khoản dịch vụ trên trang web này. Bạn có trách nhiệm xem định kỳ trang web này, để nắm được tình hình thay đổi. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập trang web này sau khi mọi thông tin cập nhật của điều khoản dịch vụ này được công bố, thì được coi là bạn chấp nhận sự thay đổi đó.

 

Điều 20 – Cách thức liên hệ

Chi tiết nghiệp vụ và địa chỉ văn phòng của chúng tôi:
Công ty TNHH Skin Cosmedical Beauty
Số đăng ký doanh nghiệp Australia: 53 155 903 576
Địa chỉ: Level 1, Suite 3, 6/98 John Street, Cabramatta, NSW 2166, Australia.
Điện thoại: Australia
Số gọi quốc tế: +61406 147 843
Nếu bạn có thắc mắc về điều khoản dịch vụ, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi sb-beauty@hotmail.com hoặc admin@skincosmedicalbeauty.com.au.